0

Borås Cotton

Borås Cotton

Borås Cotton är ett av Sveriges äldsta textila varumärken och förkroppsligar över 100 år av svensk textil formgivning. Med en identitet sprungen ur det svenska textila arvet utvecklades Borås Cotton under 1970 och 1980-talet till att bli ett internationellt erkänt designföretag. Många av de mest inflytelserika formgivarna i svensk textilhistoria finns representerade i vårt arkiv från denna epoken. Under slutet av 1990-talet inriktades verksamheten mer och mer mot den svenska marknaden för offentlig inredning och mönsterbild och kvaliteter kom att spegla det Borås Cotton som vi känner igen idag och som kännetecknas av varsam uttrycksfullhet i design med en hög kvalitet i produkt.2000-talets varsamma formspråk kompletteras nu med Borås Cottons djärva med ändå tidlösa klassiker från 60, 70 och 80-talets internationella storhetstid.

På detta sättet lyfter vi fram det allra bästa i vad Borås Cotton varit, är och kommer att vara, formgivning på textil likt ingen annan.