0

Diverse vinutstyr

Diverse vinutstyr

Det er en kjensgjerning at de fleste viner vil smake bedre ved lufting. Aromaer og smak vil komme til sin rett.

Dekantering av vin i en karaffel vil definitivt gjøre jobben, men er i mange tilfeller både tidkrevende og upraktisk.Vinturi's patenterte system gjør denne jobben både enklere og mindre tidkrevende. Perfekt lufting på tiden det tar å helle ett glass.