Angrerett & Reklamasjon

På denne siden vil du finne oversikt over reklamasjon og angrerett.

Retur av varer

Ønsker å benytte angreretten din er det enkleste for deg og kontakte oss på: ks@glassoginterior.no da vil vi kunne sende deg pr e-post en frakt lapp som du kan benytte i din retur. Hos oss har du 30 dagers angrerett på varen(e) du kjøper. Det eneste vi setter som krav er at varen(e) leveres tilbake til oss i originalemballasjen og i samme stand som når den ble sendt fra oss. Kunden må selv betale frakten tilbake til oss, men ved å benytte vår frakt lapp vil du få en langt rimeligere frakt enn om du kjøper frakten selv. Når det gjelder varer kjøpt som gave i forbindelse med julehandelen utvider vi retten til bytting av vare frem t.o.m januar. Vi setter som et krav at varen kommer tilbake til oss i samme stand og i original emballasje slik vi sendte varen fra oss.

Vare(r) som mangler i forsendelsen?

Hvis du mangler en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos oss, har vi egne rutiner for å håndtere dette. Mangler du noe i din levering eller om noe er ødelagt (skadet under transport), må du melde dette til oss så snart som mulig og senest samme dag du mottar varen(e). Sjekk alltid over varene så snart du har mottatt dem. Send en e-post direkte til ks@glassoginterior.no Denne e-posten må inneholde følgende informasjon:
Kundenavn
Ordrenummer
Varenummer eller navn på varen som mangler.
Vi vil finne ut hva som har skjedd og rette opp eventuelle feil.

Mottak av feil vare?

Har du mottatt en annen vare enn det som er spesifisert på ordre-/leveringsbekreftelsen, sender du en e-post til ks@glassoginterior.no. Beskriv hva som er feil. Du vil motta en e-post som bekrefter feil-leveringen. Skriv ut bekreftelsen og legg den sammen med varen som skal sendes i retur, ved mottak av varen sender vi ut korrekt vare. Ved de tilfeller vi har sendt feil vare skal vi betale frakten tilbake til oss, ikke send varen til oss, men vent til du har mottatt en ferdig utfylt returseddel. Sender du varen uten denne må du selv dekke frakten.

Vare skadet under transport?

Dette skjer svært sjelden da vi har gode pakkerutiner. Er det synlige skader på emballasjen og varen er skadet ved mottak skal du sammen med personen som utleverer varen fylle ut et skademeldingsskjema. Send oss en epost angående dette, så tar vi det videre med Postnord. Har du hentet ut varen og oppdager at emballasjen er hel men noe er ødelagt i esken, så kontakt ks@glassoginterior.no , referer til ordrenummer, beskriv feilen og send med bilde(r). Ved de tilfeller da varen er skadet skal vi betale frakten tilbake til oss, ikke send varen til oss, men vent til du har mottatt en ferdig utfylt returseddel. Sender du varen uten denne må du selv dekke frakten. Husk sjekk alltid alle varer når du har kommet hjem, skulle du finne skadede varer må du kontakte oss med en gang og senest innen 24 timer etter du hentet varen/e. Kontakt oss pr e-post, og legg ved bilde(r) av skaden. NB! Det er svært viktig ved mottak av møbler at møblene inspiseres når du mottar de.

Reklamasjon?

Hvis du oppdager en feil eller mangel med et produkt levert av www.glassoginterior.no, er det Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 som gjelder. Forbrukeren må gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon) innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den. Fristen for å reklamere er allikevel ikke lenger enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Angrerettloven og forbrukerloven

I følge lov om angrerett og forbrukerloven har du rett til å returnere en bestilt vare(med unntak av varer som lages på bestilling, varer uten originalemballasje, frakt og gebyrer). Du vil motta informasjon om angreretten sammen med ordrebekreftelsen. Du må selv betale returporto hvis du benytter angreretten. Hvis varen du har mottatt har feil og mangler kan du iht forbrukerloven reklamere på varen. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.
§ 27. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g. Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Se hele forbrukerkjøpsloven
Reklamasjon - Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) av 21. juni nr 34, 2002. Angrerett - angrerettloven av 21. desember Nr. 105, 2000..

Feil priser på produktet?

Det kan forekomme at det er feil pris på et produkt, vi forbeholder oss retten til å avslå en handel hvor noe er vesentlig feil med prisen. Oppdages dette vil vi kontakte deg og forklare situasjonen, du vil da kunne velge mellom å slette ordren eller få varene til korrekt pris.

Uavhentet pakke?

Hentefristen for pakker (MyPack Collect) er satt til 7 dager. Det betyr at pakken går i retur etter syv dager hvis ikke avsender eller mottaker selv velger å forlenge fristen. Mottaker kan selv utvide fristen enkelt i myPostNord-appen eller på my.postnord.no

Dersom du ikke henter ut pakken din innen fristen på 7 dager, må du betale den reelle frakten frem og tilbake til deg. I tillegg må du betale et gebyr på kr 100,- som skal dekke de ekstra kostnadene vi har med å håndtere uavhentede sendinger.

To Top